LỌC THÙNG FKCS

Giá tiền 850.000đ – 1.250.000đ

Bảo hành 1 năm

Công suất: 9.3W/13W/17W

Lưu lượng nước: 650/850/1200/1400

Số khay lọc: Từ 1 đến 3

Bể sử dụng: Từ 30cm đến 150cm

Độ ồn: Thấp

Tính ổn định: Cao

Bảo hành: 1 năm

Vật liệu lọc: Bông lọc